KERESS TE IS SOK PÉNZT, AZTÁN MÉG TÖBBET!!! PÉNZÜGYI DOKTOR RECEPTJEI:

Költs ésszerűbben, kevesebbet, a megtakarított pénzedet pedig okosan fektessed be! A biztos út az anyagi jólét eléréséhez:

 

T: (H-P 08.00’-16.00’ KÖZÖTT):

 

+36-20-451-9859

+36-20-3797-162

 

      penzugyidoktor@gmail.com

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE:

 

*Jogszabályi háttér:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez

Az adómentes bevételekről

6.9. a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett - rendszeres díja azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét;

 

Magyarázat:

A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítások a kifizető, munkáltató által fizetett rendszeres díja továbbra is adómentes juttatásnak minősül.

 

**Jogszabályi háttér:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról1

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai

B)

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

8. a biztosítás díja, ha a biztosított az adózóval munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély, az adózó vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai tanuló;

 

***Jogszabályi háttér:

1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról1

11. §

(11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek

e) a biztosító az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem esetében. (Ha a biztosítás más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (kivéve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) által fizetett díja részben vagy egészben a magánszemély adómentes bevétele volt, egyéb jövedelem a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás)

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Az adóelőleg alapja

47. §

(5) A (2) bekezdés alkalmazásában az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből a bekezdés rendelkezése szerint megállapított rész 78 százaléka minősül, ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették).

 

Magyarázat:

Ha a biztosítási szerződés utóbb olyan módon módosul, hogy a biztosító teljesítésére a biztosított vagy más magánszemély (nem a díjat fizető személy) válik jogosulttá (ideértve azt az esetet is, amikor a biztosított magánszemély a szerződő helyébe lép, figyelembe véve, hogy ilyenkor a szerződővé váló biztosított már egyedül jelölhet kedvezményezettet) a biztosítás szerződésmódosítás időpontjáig a más személy által korábban megfizetett díj a szerződés módosításának időpontjában egy összegben válik adókötelessé, illetve a kockázati biztosítás díja tekintetében adómentes jövedelemmé.

 

Egyéb jövedelemként adóköteles a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosításokból származó, a biztosított saját befizetését meghaladó összegű biztosítói teljesítés, valamint a biztosításban található befektetések összege akkor is, ha a biztosítási szerződést oly módon alakítják át, hogy a biztosított személye megváltozik vagy a szerződés már nem minősül lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró biztosításnak.

 

****Jogszabályi háttér:

1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról1

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

3. § (1) A kifizető, - kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti

(7) Az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem után a jövedelmet szerző magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 14 százalék, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől - de legkorábban 2013. január 1-jétől - számított 10 évet követő időpontra esik.

 

Magyarázat:

Az egyéb jövedelem után főszabály szerint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalék, azonban az csak 14 százalék, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, kizárólag halál esetére szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől - de legkorábban 2013. január 1-jétől - számított 10 évet követő időpontra esik.

 

 

 

T: (H-P 08.00’-16.00’ KÖZÖTT):

 

 

 

+36-20-451-9859

+36-20-3797-162

 

 

 

        penzugyidoktor@gmail.com

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 3
Heti: 20
Havi: 54
Össz.: 8 247

Látogatottság növelés
Oldal: VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE
KERESS TE IS SOK PÉNZT, AZTÁN MÉG TÖBBET!!! PÉNZÜGYI DOKTOR RECEPTJEI: - © 2008 - 2020 - penzugyidoktor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »